Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem
Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů, která běží, jde-li o

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího.

Odstoupit lze také prostřednictvím doporučeného dopisu, a to na výše uvedené adrese prodávajícího.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží kupující vrátí úplné, nepoškozené, čisté, a pokud možno také včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je s ohledem na povahu a vlastnosti zboží nutné.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to převodem na účet sdělený kupujícím.

Prodávající není povinen vrátit jakékoli přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží na adresu prodávajícího odeslal.

Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, kdy došlo ke změně stavu věci či zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží či věci.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.