Zpracování osobních údajů

Provozovatelem odpovědným za internetový obchod Yogashop v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a čl. 4 odst. 7 GDPR je: Ing. Jana Smažíková, se sídlem Praha 8, Poděbradova 699, PSČ 182 00, IČ 71531165, DIČ CZ7159022684, e-mail: info@yogashop.cz, tel. číslo: +420 739 834 430 (dále jen: „my“ včetně všech skloňovaných tvarů).

Provozovatel prohlašuje, že shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Údaje poskytnuté zákazníkem využívá provozovatel pro takové účely, jakými jsou např. odpovědi na podněty, úpravy budoucích objednávek zákazníka, zlepšování obchodní činnosti provozovatele a komunikace se zákazníkem.

Provozovatel používá osobní údaje zákazníka jen v mezích stanovených zákonem a na základě souhlasu zákazníka. Souhlas nebo jednotlivá vyjádření souhlasu lze kdykoli odvolat prostřednictvím oznámení o odvolání zaslaného poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené výše.

Osobní údaje jsou informace o osobních nebo faktických okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (čl. 4 odst. 1 GDPR). Provozovatel primárně zpracovává údaje získané přímo od zákazníka. Jedná se o údaje, které zákazník poskytuje v rámci zpracování objednávek. Předávání údajů probíhá v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. Do této kategorie nespadají statistické údaje, které nelze přímo spojit s osobou zákazníka a které provozovatel shromažďuje například tehdy, dojde-li k návštěvě e-shopu.

Osobní údaje zákazníka provozovatel předává nebo zasílá třetím stranám, pouze pokud je to třeba pro účely smluvního plnění či účtování nebo pokud s tím zákazník předem souhlasil.

Možnosti zákazníka

Podle zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů, požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování údajů týkajících se zákazníka a kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uděleném souhlasu nebo na uzavřené smlouvě, je provozovatel povinen na požádání zákazníka předat zákazníkovi veškeré zpracovávané údaje o zákazníkovi ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Zákazník má také právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se daného zákazníka.

Nesouhlas s tím, aby provozovatel shromažďoval, zpracovával nebo používal údaje o zákazníkovi podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, ať už jako celek nebo zčásti, je třeba zaslat e-mailem nebo dopisem na výše uvedenou adresu.

Osobní údaje zákazníka budou na jeho žádost odstraněny, pokud to nevylučují zákonné povinnosti uchování dat, pokud údaje již nejsou vyžadovány z důvodu plnění účelu ukládání nebo pokud jejich ukládání není povoleno z jiných právních důvodů. To se však netýká údajů nutných ke zpracování objednávky a údajů o objednávce, které musí být archivovány z daňových důvodů.

Účet zákazníka

V případě registrace vytvoření zákaznického účtu budou ukládány údaje účtu (titul, jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail) a údaje z objednávky v účtu zákazníka chráněném přímým heslem. Tyto údaje jsou ukládány a používány za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem při vytvoření účtu zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Zákazník může zasláním e-mailu nebo dopisu na výše uvedenou adresu požádat, aby údaje účtu zákazníka vyjma údajů nutných pro vyřízení případné reklamace byly vymazány.

Sdělení doručovací adresy, telefonního čísla a e-mailu zákazníka dopravci

V případě doručení poštovní zásilkou předá provozovatel společnosti

  • Česká pošta (Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, 110 00 IČ: 47114983, vedená u Městského soudu v Praze, A 7565)
  • DPD (Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Říčany u Prahy – Modletice 135, 25101, IČ: 47114983, C 52346 vedená u Městského soudu v Praze)
  • InTime (IN TIME SPEDICE, spol. s r. o., Praha 8, Pobřežní 18/16, PSČ 18600, IČ: 25722174, DIČ: CZ25722174, C 64309 vedená u Městského soudu v Praze)

telefonní číslo zákazníka, e-mail zákazníka a doručovací adresu poskytnutou v rámci objednávky (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Dopravce použije telefonní číslo zákazníka a e-mail výhradně v souvislosti s přepravou balíků, aby zákazníka informovala o doručení vaší objednávky nebo o očekávaném času doručení balíku.

Spolupráce se zpracovateli

Pro zlepšení kvality služeb provozovatel spolupracuje s některými zpracovateli, kterým mohou být údaje zákazníka zpřístupněny. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu.

Těmito zpracovateli jsou:

Google Czech Republic, s. r. o., se sídlem Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČ: 27604977, vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 118342
Greendot, s. r. o., se sídlem Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03243150, vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 229085.
Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 07822774, vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 24131.
Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 6493

Nikomu dalšímu osobní údaje bez výslovného souhlasu zákazníka provozovatel neposkytuje.

Zasílání newsletteru

Za účelem informování zákazníka o aktuálních nabídkách a slevách zpracovává provozovatel jméno, titul a e-mailovou adresu zákazníka na základě souhlasu, který provozovateli zákazník poskytuje prostřednictvím přihlášení se k odběru newsletteru a který lze kdykoli odvolat. Bližší informace naleznete zde.

Většinu zboží
máme skladem

Více než 95 % zboží máme ve
vlastním skladě připraveno
k odeslání.

Doručujeme
rychle

Snažíme se zboží doručit co
nejrychleji. Obvykle to je 1 - 2
pracovní dny
od přijetí platby.

Máme
kamenný obchod

Zboží si můžete vyzkoušet
v našem kamenném obchodu.

Rádi se vším
poradíme

Jógu denně praktikujeme,
proto zboží známe opravdu
z praxe
.